Các quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019

Các quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019

Lượt xem:

Ngày 26/9/2020, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 5081/BNV-CCVC về việc thực hiện các quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó, căn cứ Khoản 2, Điều 169, Bộ luật Lao động năm 2019 ngày 20/11/2019 có quy định: “Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều [...]
Chung kết cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục.

Chung kết cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục.

Lượt xem:

-Nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục.Bằng các tiết mục kịch, tiểu phẩm ấn tượng, các thông điệp từ tranh vẻ…..sẽ giúp cho cộng đồng có thể hiểu hơn về tác hại của bạo lực và xâm hại tình dục. Cộng đồng chung tay góp sức để xóa bỏ bạo lực và xâm hại tình dục nhằm thay [...]