Kết quả SKKN cấp tỉnh năm 2020

Kết quả SKKN cấp tỉnh năm 2020

Lượt xem:

Chúc mừng thầy cô các trường nói chung và thầy cô giáo trường THCS TT Đăk Mâm đạt SKKN cấp tỉnh. [...]
HỌC SINH TRƯỜNG THCS TT ĐẮK MÂM THAM GIA CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TỈNH

HỌC SINH TRƯỜNG THCS TT ĐẮK MÂM THAM GIA CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TỈNH

Lượt xem:

NHẰM PHÁT HUY TÍNH SÁNG TẠO KHÔNG NGỪNG NGHỈ CỦA CÁC EM HỌC SINH. THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THCS TT ĐẮK MÂM THAM GIA CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2019 – 2020. TÊN ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG NGẮT MẠCH ĐIỆN TỰ ĐỘNG BẰNG SÓNG ĐIỆN THOẠI GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC LY – GIÁO VIÊN VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ. SAU ĐÂY [...]
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo – Tổ khoa học xã hội

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo – Tổ khoa học xã hội

Lượt xem:

Nhằm phát huy phẩm chất, năng lực cho học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới, tổ khoa học xã hội đã tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn địa lý nhằm phát huy tinh thần tự học, phát triển phẩm chất năng lực cho các em học sinh. Các em học sinh đã tham gia tích cực, sôi nổi, mạnh dạn thuyết [...]