Trao tặng sách cho các trường – Chương trình Tủ sách nhân ái.

Trao tặng sách cho các trường – Chương trình Tủ sách nhân ái.

Lượt xem:

Nhằm phát huy văn hóa đọc trong nhà trường, giúp cho các em học sinh tiếp cận nhiều kiến thức mới áp dụng vào cuộc sống. Vào lúc 14h00 ngày 02 tháng 10 năm 2020 các trường THCS trên địa bàn huyện Krông Nô nhận sách từ chương trình tủ sách nhân ái. Tham gia chương trình tiếp nhận sách từ chương trình Tủ sách nhân ái có lãnh [...]