công văn tăng cường công tác phòng chống dịch bênh covid 19

công văn tăng cường công tác phòng chống dịch bênh covid 19

Lượt xem:

DO TÌNH HÌNH DỊCH BÊNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DIỄN BIẾN PHỨC TẠP. NHÀ TRƯỜNG ĐỀ NGHỊ TOÀN THỂ CÁN BỘ, GV, CNV CHẤP HÀNH NGHIÊM TÚC CHỈ THỊ 5K, TUYÊN TRUYỀN ĐẾN GIA ĐÌNH, TOÀN THỂ HỌC SINH BIẾT VÀ THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC. [...]
TRIỂN KHAI GIÁO DỤC STEAM CẤP THCS

TRIỂN KHAI GIÁO DỤC STEAM CẤP THCS

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH THI HSG KHỐI 8,9 NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH THI HSG KHỐI 8,9 NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

[...]
TRIỂN KHAI CUỘC THI VIOLYMPIC NĂM 2021-2022

TRIỂN KHAI CUỘC THI VIOLYMPIC NĂM 2021-2022

Lượt xem:

[...]
THÔNG TƯ 22/2021 Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

THÔNG TƯ 22/2021 Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Lượt xem:

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2021 và thực hiện theo lộ trình sau: – Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 6. – Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 7 và lớp 10. – Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 8 và lớp 11. – Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 9 và lớp 12 Có [...]
THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19

Lượt xem:

Trường THCS TT Đắk Mâm thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 năm học 2021-2022 có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong nhà trường; phân công thành viên phụ trách công việc, kiểm tra, giám sát và đánh [...]
Trang 1 / 41234 »