thời khoá biểu cả năm

thời khoá biểu cả năm

Lượt xem:

[...]
TRIỂN KHAI GIÁO DỤC STEAM CẤP THCS

TRIỂN KHAI GIÁO DỤC STEAM CẤP THCS

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH THI HSG KHỐI 8,9 NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH THI HSG KHỐI 8,9 NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

[...]
TRIỂN KHAI CUỘC THI VIOLYMPIC NĂM 2021-2022

TRIỂN KHAI CUỘC THI VIOLYMPIC NĂM 2021-2022

Lượt xem:

[...]
THÔNG TƯ 22/2021 Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

THÔNG TƯ 22/2021 Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Lượt xem:

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2021 và thực hiện theo lộ trình sau: – Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 6. – Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 7 và lớp 10. – Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 8 và lớp 11. – Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 9 và lớp 12 Có [...]
Phân công nhiệm vụ BGH năm học 2021-2022

Phân công nhiệm vụ BGH năm học 2021-2022

Lượt xem:

[...]
THÔNG BÁO KHỞI ĐỘNG CÁC VÒNG THI IOE NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO KHỞI ĐỘNG CÁC VÒNG THI IOE NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Lịch Tự luyện/Thi IOE các vòng thi chính thức năm học 2021 – 2022 [...]
Trang 1 / 512345 »