công văn tăng cường công tác phòng chống dịch bênh covid 19

Lượt xem:


DO TÌNH HÌNH DỊCH BÊNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DIỄN BIẾN PHỨC TẠP. NHÀ TRƯỜNG ĐỀ NGHỊ TOÀN THỂ CÁN BỘ, GV, CNV CHẤP HÀNH NGHIÊM TÚC CHỈ THỊ 5K, TUYÊN TRUYỀN ĐẾN GIA ĐÌNH, TOÀN THỂ HỌC SINH BIẾT VÀ THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC.