LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2023

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2023

Lượt xem:

Ngày 10/11/2023, chi bộ THCS TT Đắk Mâm tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho ba quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. 1. Đồng chí Trần Thị Thu Hồng 2. Đồng chí Trương Minh Tư 3. Đồng chí Phạm Thị Minh Khuê [...]